Privatlivspolitik for leverandører og samarbejdspartnere

Indsamling af personoplysninger, formål og grundlag for behandlingen af data om leverandører og samarbejdspartnere

 

JO Hydraulics A/S, CVR-nr. 32946127, Virringvej 74, 8660 Skanderborg, telefonnr. 75141500, e-mail: [email protected] er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i nedenstående sammenhænge.

 

Du kan her læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du er:

·         Kontaktperson hos JO Hydraulics’ leverandører

·         Sælger, der henvender sig til JO Hydraulics

·         Kontaktperson hos leverandører, der indgår i indhentelse af tilbud

·         Anden samarbejdspartner eller ansat i en anden samarbejdspartner


Hvis du er besøgende på hjemmesiden, eller hvis du på anden måde har kontakt med os, kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Ved salg af varer/ydelser mv.

Når vi køber varer og ydelser, behandler vi sædvanligvis almindelige identifikationsoplysninger.

For kontaktpersoner hos eksisterende leverandører og andre samarbejdspartnere behandles typisk navn, direkte arbejdstelefonnummer og -mailadresse, stillingsbetegnelse samt eventuel underskrift på kontrakter.

 

For kontaktpersoner hos leverandører, der indgår i indhentelse af tilbud, behandles typisk navn, mailadresse, direkte telefonnummer og stillingsbetegnelse.

 

For personer, der henvender sig med henblik på et salg af varer eller ydelser, behandles typisk navn, mailadresse, direkte telefonnummer, stillingsbetegnelse samt eventuelt visitkort med foto.

 

For leverandører, der er enkeltmandsvirksomheder, behandles desuden virksomhedsoplysninger.

 

Disse behandlinger vil være nødvendige for at kunne indgå, dokumentere og leve op til aftaleforhold.

 

Hjemlen for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for at dokumentere aftaleforholdet, eksempelvis navn og underskrift på kontrakter, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Hjemlen for behandling af personoplysningerne, der er nødvendige for at opretholde et effektivt leverandør- eller samarbejdsforhold, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring af personoplysninger

I henhold til bogføringslovens § 10, stk. 1 er JO Hydraulics forpligtet til at opbevare personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Denne opbevaring sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 

Oplysninger der indgår i materiale, som kan være nødvendigt for at foretage en reklamation og/eller benytte en garanti opbevares, indtil reklamations- og/eller garantiperioden udløber. Denne opbevaring sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Oplysninger der indgår i materiale, hvor der er fare for en retlig konflikt, opbevares i maksimalt 10 år i henhold til forældelsesloven, eller til kravet er endelig afgjort ved en retsinstans. Denne opbevaring sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse

Dine personoplysninger videregives alene til vores eksterne bogholder og evt. revision, SKAT, hvis de kræver oplysningerne, kunder, hvis der er direkte forsendelser fra leverandør til kunde, advokat og/eller forsikringsselskab i tilfælde af erstatningskrav samt advokat.

Dine rettigheder

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, anmode om at disse slettes og ret til at modtage eller få overført dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Du kan når som helst gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til [email protected].

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Opdateret d. 19/01-2021