FN’s 17 verdensmål – også en opgave for JO Hydraulics

 

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i forhold til at finde bæredygtige løsninger, der bidrager til at indfri FN´s 17 verdensmål.

Det ansvar vil vi gerne tage på os i JO Hydraulics. Derfor har vi i 2021 udvalgt to verdensmål, som vi sætter særlig fokus på:

 

Anstændige jobs og økonomisk vækst

I JO Hydraulics vil vi skabe gode vilkår og anstændige jobs.

Vores mål er, at hver 10. medarbejder skal være en kollega, som har haft svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet af fysiske eller psykiske årsager, og som nu er glad for sit job hos os.

Stillingerne for disse kolleger skal tage udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov. Medarbejderen får en fast kontaktperson, som følger ham/hende i det daglige arbejde, og som  justerer forventninger og ansvar løbende.

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har fokus på, at vores produkter bidrager til bæredygtige løsninger. Nedenfor ser du en liste over de tiltag, vi er i gang med nu. Listen opdateres løbende.

 

Bæredygtighed

  • Centralsmøringsanlæg forlænger levetiden på den maskine anlægget er monteret på.

 

Miljøhensyn

  • Maling af cylindre: Malingen er vandbaseret, og vi benytter ikke fortynder til affedtning

 

Energibesparelse

Vi rådgiver og vejleder vores kunder om energi optimale løsninger, hvilket i sidste ende kan øge levetiden på hydrauliksystemet, da det ikke belastes mere end højst nødvendigt.

Nedenfor er et uddrag af de energioptimeringer, vi vejleder om:

  • Systemdesign: Hjælp til at afstemme tryk og flow
  • Flowdeler: Fordelene ved tandhjulsdeler i forhold til ventildeler.
  • Brug af 2-vejs flowregulering i systemer med variablepumpe: Flowreguleringen sørger for, at pumpen ikke levere mere flow end nødvendigt.
  • Brug af 3-vejs flowregulering i systemer med fastfortrængningspumpe: 3-vejs ventilen leder den overskydende olie direkte retur i tanken og sørger for, at der ikke skabes overskydende varme, fordi olien skal ledes via overtryksventilen.
  • Trykfaldsoptimering: Som nedbringer varmeudviklingen i systemer ved at anvende fittings uden skarpe vinkler og ved korrekt definering af flow.
  • Frekvensstyring: Alternativer til proportionalventilsstyring
  • LS-systemer: Anvendelse af elektrisk LS til begrænsning af standbytryk og minimering af (antal) ventiler.
  • DC-invertere : Anvendelse af DC-invertere til energioptimering på DC-systemer.

 

 

 

 

 

 


Hvad er FN’S verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

De består af 17 mål og 169 delmål.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling.
Hos JO hydraulics arbejder vi målrettet med at bidrage til, at målene nås.