FN’s 17 verdensmål – også en opgave for JO Hydraulics

 


 

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i forhold til at finde bæredygtige løsninger, der bidrager til at indfri FN´s 17 verdensmål.
Det ansvar vil vi gerne tage på os i JO Hydraulics. Derfor har vi udvalgt fire verdensmål, som vi sætter særlig fokus på:

Mål 3: Sundhed og Trivsel

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 8: Anstændige jobs og økonomiske vækst

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 

Mål 3: Sundhed og trivsel 

I JO Hydraulics har vi taget følgende initiativer for at sikre vores medarbejderes trivsel og sundhed: 

Det fysiske arbejdsmiljø

Alle medarbejder får stillet hjælpemidler til rådighed i det omfang, der er behov for det. Kontormedarbejdere har hævesænkeborde og individuelle kontorstole i forsøget på at mindske det stillesiddende og fastlåste arbejde. Derudover får alle stillet de tekniske hjælpemidler til rådighed, der efterspørges, fx ergonomisk mus og headset. 

Medarbejdere, der arbejder på lageret og værkstedet, har et stort udvalg af hjælpemidler til rådighed for at undgå uønskede løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Vores hjælpemidler tæller blandt andet pakkestationer med hæve- sænkefunktion og stablere

Uanset ansættelse og stillingsbetegnelse vil der altid være en grundig introduktion til de ergonomiske hjælpemidler samt indstilling af arbejdsstation for at sikre, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden. 

Det psykiske arbejdsmiljø

I hverdagen har vi stort fokus på samarbejde og på at hjælpe hinanden i pressede situationer. Der bliver brugt mange ressourcer på at lægge strategier og strukturer, der kan hjælpe medarbejderne med planlægning og aflastning på hinandens opgaver.  

Hos JO hydraulics har medarbejderne indflydelse på virksomhedens strategi, som lægges for et år ad gangen. Ved de årlige MUS-samtaler drøftes de strategisk mål og jobprofilerne revideres, så de spiller sammen med de overordnede strategiske mål, og så der er klarhed omkring virksomhedsmål, udviklingsmål og opgaver. 

Der er taget hensyn til de enkelte medarbejderes behov for ro og fordybelse med mindre kontorer og mulighed for hjemmearbejde.  

Vi tror på at glade og motiverede medarbejdere er sunde medarbejder. Derfor vægter vi fællesskabet højt. Flere gange årligt har vi sociale arrangementer, hvor vi kan møde hinanden i en anden kontekst end rollen, vi har på jobbet. 

Vi arrangerer bl.a. sommerfest og juletræsfest med vores familier, fastelavn med udklædning, motionsuge, teamarrangementer og julefrokost. Vores personaleforening planlægger også et par arrangementer om året. 

Initiativerne, både fysiske og psykiske ajourføres løbende i forbindelse med AMO’s kvartalsvise rundering, samt efter den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

Personalegoder 

Udover diverse hjælpemidler og trivselsmåling har alle medarbejdere en sundhedsordning, hvor der kan hentes hjælp til både fysisk og psykiske udfordringer.  
Herudover er der adgang til frisk frugt, god og billig frokostordning, kaffe/te, kontorcykler og massagestol. 

 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse 

Vi mener, at vi har et ansvar for at uddanne fagligt stærke kandidater til det fremtidige arbejdsmarked. Det er vigtigt, at vores elever, ud over at udvikle deres fag-faglighed også er dygtig til at samarbejde, har strategier for at arbejde effektivt og selvstændige og ved hvad det kræver at være en god kollega. 

Ambitionen i JO Hydraulics er, at vi hvert år har minimum en elev ansat, som vi kan forme, udvikle og forberede til mange år på arbejdsmarkedet.  

Som medarbejder hos JO hydraulics bliver der hvert år i forbindelse med MUS-samtalen lagt en udviklingsplan, hvor der er fokus på udvikling og opkvalificering af den enkelte medarbejder inden for fagligt relevante interesser. Dette for at sikre udvikling og udfordring for den pågældende medarbejder, samt at højne kompetenceniveauet i virksomheden. 


Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I JO Hydraulics vil vi skabe gode vilkår og anstændige jobs.

Vores mål er, at hver 10. medarbejder skal være en kollega, som har haft svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet af fysiske eller psykiske årsager, og som nu er glad for sit job hos os.

Stillingerne for disse kolleger skal tage udgangspunkt i den enkeltes specifikke behov. Medarbejderen får en fast kontaktperson, som følger ham/hende i det daglige arbejde, og som  justerer forventninger og ansvar løbende.

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har fokus på, at vores produkter bidrager til bæredygtige løsninger. Nedenfor ser du en liste over de tiltag, vi er i gang med nu. Listen opdateres løbende.

Bæredygtighed

  • Centralsmøringsanlæg forlænger levetiden på den maskine anlægget er monteret på.

Energibesparelse

Vi rådgiver og vejleder vores kunder om energi optimale løsninger, hvilket i sidste ende kan øge levetiden på hydrauliksystemet, da det ikke belastes mere end højst nødvendigt.

Nedenfor er et uddrag af de energioptimeringer, vi vejleder om:

  • Systemdesign: Hjælp til at afstemme tryk og flow
  • Flowdeler: Fordelene ved tandhjulsdeler i forhold til ventildeler.
  • Brug af 2-vejs flowregulering i systemer med variablepumpe: Flowreguleringen sørger for, at pumpen ikke levere mere flow end nødvendigt.
  • Brug af 3-vejs flowregulering i systemer med fastfortrængningspumpe: 3-vejs ventilen leder den overskydende olie direkte retur i tanken og sørger for, at der ikke skabes overskydende varme, fordi olien skal ledes via overtryksventilen.
  • Trykfaldsoptimering: Som nedbringer varmeudviklingen i systemer ved at anvende fittings uden skarpe vinkler og ved korrekt definering af flow.
  • Frekvensstyring: Alternativer til proportionalventilsstyring
  • LS-systemer: Anvendelse af elektrisk LS til begrænsning af standbytryk og minimering af (antal) ventiler.
  • DC-invertere : Anvendelse af DC-invertere til energioptimering på
  • DC-systemer.

 

 

 

 

 

 


Hvad er FN’S verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

De består af 17 mål og 169 delmål.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling.
Hos JO hydraulics arbejder vi målrettet med at bidrage til, at målene nås.