FN’s 17 verdensmål – også en opgave for JO Hydraulics

 

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i forhold til at finde bæredygtige løsninger, der bidrager til at indfri FN´s 17 verdensmål.
Det ansvar vil vi gerne tage på os i JO Hydraulics. Derfor har vi udvalgt fire verdensmål, som vi sætter særlig fokus på:

Mål 3: Sundhed og Trivsel

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 8: Anstændige jobs og økonomiske vækst

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion


Hvad er FN’S verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

De består af 17 mål og 169 delmål.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling.
Hos JO hydraulics arbejder vi målrettet med at bidrage til, at målene nås.