En sekvensventil bruges i et system hvor to eller flere komponenter skal virke synkront – fx to cylindre der skal skyde ud samtidigt.

At sekvensventilen er (tryk)kompenseret betyder, at ventilen leverer et konstant flow selvom trykket i systemet svinger.

Når en trykkompenseret sekvensventil anvendes i et hydraulisk system sammen med  hydraulikcylindre sikrer den en jævn bevægelse, hvis cylinderen fx udsættes for en tung last.

Når der bruges sekvensventiler falder trykket ikke så længe det er større end eller lig med trykinstillingen.