Overtryksventiler

En overtryksventil er en type sikkerhedsventil, der er designet til at åbne og lade overtryk slippe ud, når det når en bestemt grænse. Overtryksventiler findes i mange forskellige typer og anvendelser, herunder varmtvandsbeholdere, kompressorer og luft- og hydrauliksystemer.


 

Mangler du en overtryksventil?

- Her finder du overtryksventiler til beskyttelse af det hydrauliske system. Ventiler er alfa og omega, når det kommer til at kunne styre gennemstrømningen i et hydrauliksystem. Hvad enten der skal åbnes eller lukkes for olien, skiftes retning, eller om trykket skal reguleres, så har man brug for en ventil. 

Overtryksventil til varmtvandsbeholder

En overtryksventil til en varmtvandsbeholder er designet til at beskytte beholderen mod skader, der kan opstå som følge af højt tryk. Når trykket i beholderen stiger over den fastsatte grænse, åbner ventilen automatisk for at lade overtrykket slippe ud. På denne måde sikrer ventilen, at beholderen ikke eksploderer på grund af for højt tryk.

Overtryksventil til kompressor

En overtryksventil til en kompressor er designet til at beskytte kompressoren mod skader, der kan opstå som følge af overtryk i luftstrømmen. Når trykket i kompressoren stiger over den fastsatte grænse, åbner ventilen automatisk for at lade overtrykket slippe ud. På denne måde sikrer ventilen, at kompressoren ikke beskadiges af for højt tryk i luftstrømmen.

Overtryksventil til luftsystem

En overtryksventil til et luftsystem er designet til at beskytte systemet mod skader, der kan opstå som følge af overtryk. Når trykket i systemet stiger over den fastsatte grænse, åbner ventilen automatisk for at lade overtrykket slippe ud. På denne måde sikrer ventilen, at systemet ikke beskadiges af for højt tryk i luftstrømmen.

Overtryksventil til hydrauliksystem

En overtryksventil til et hydrauliksystem er designet til at beskytte systemet mod skader, der kan opstå som følge af overtryk i det hydrauliske olieflow. Når trykket i systemet stiger over den fastsatte grænse, åbner ventilen automatisk for at lade overtrykket slippe ud. På denne måde sikrer ventilen, at systemet ikke beskadiges af for højt tryk i det hydrauliske olieflow.
 

Vores salgs- og teknik/ingeniørteam er erfarne medarbejdere, der vejleder om vores standardkomponenter og rådgiver om specifikke hydraulikløsninger og projekter.

Vi arbejder altid på at øge vores produktsortiment, og du kan følge med i udviklingen i vores nyhedsbrev.